Lâm Đồng – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Bảo Lộc – Hệ Chính quy

Lâm Đồng – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Đà Lạt – Hệ Chính quy

Lâm Đồng – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Lâm Đồng – Hệ Chính quy

Đắk Nông – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Đắk Nông – Hệ Chính quy

Đắk Lắk – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Buôn Ma Thuột – Hệ Chính quy

Đắk Lắk – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Đắk Lắk – Hệ Chính quy

Gia Lai – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Chư Pưh – Hệ Chính quy

Gia Lai – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Phú Thiện – Hệ Chính quy

Gia Lai – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Krông Pa – Hệ Chính quy