Đắk Lắk – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Đắk Lắk

Gia Lai – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Gia Lai

Kon Tum – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Kon Tum

Phan Thiết – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Phan Thiết – Bình Thuận

Phan Rang – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Phan Rang – Ninh Thuận

Ninh Thuận – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Ninh Thuận