Hậu Giang – Chứng chỉ Kế toán trưởng học tại Hậu Giang

Cần Thơ – Chứng chỉ Kế toán trưởng học tại Cần Thơ

Rạch Giá – Chứng chỉ Kế toán trưởng học tại Rạch Giá – Kiên Giang

Kiên Giang – Chứng chỉ Kế toán trưởng học tại Kiên Giang

Long Xuyên – Chứng chỉ Kế toán trưởng học tại Long Xuyên