Dĩ An – Trung cấp Sư phạm mầm non tại Dĩ An – Bình Dương

Thuận An – Trung cấp Sư phạm mầm non tại Thuận An – Bình Dương

Tân Uyên – Trung cấp Sư phạm mầm non tại Tân Uyên – Bình Dương

Bàu Bàng – Trung cấp Sư phạm mầm non tại Bàu Bàng – Bình Dương