Tân Phú – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Tân Phú năm 2019

Định Quán – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Định Quán năm 2019

Xuân Lộc – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Xuân Lộc năm 2019