Kiên Giang – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Rạch Giá – Kiên Giang

Kiên Giang – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Kiên Giang

Hậu Giang – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Vị Thanh – Hậu Giang