Kon Tum – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Kon Tum

Phan Rang – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Phan Rang – Ninh Thuận

Ninh Thuận – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Ninh Thuận

Nha Trang – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Nha Trang – Khánh Hòa

Khánh Hòa – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Khánh Hòa