Cà Mau – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Cà Mau

Rạch Giá – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Rạch Giá – Kiên Giang

Kiên Giang – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Kiên Giang

Hậu Giang – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Hậu Giang