Cà Mau – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Cà Mau

Bạc Liêu – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Bạc Liêu

Rạch Giá – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Rạch Giá – Kiên Giang

Kiên Giang – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Kiên Giang

Trà Vinh – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Trà Vinh

Bến Tre – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Bến Tre

Mỹ Tho – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Mỹ Tho – Tiền Giang

Tiền Giang – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Tiền Giang

Tân An – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Tân An – Long An

Long An – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Long An