Cà Mau – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Cà Mau

Cần Thơ – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Cần Thơ

Bạc Liêu – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Bạc Liêu

Sóc Trăng – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Sóc Trăng

Rạch Giá – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Rạch Giá – Kiên Giang

Vị Thanh – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Vị Thanh – Hậu Giang

Kiên Giang – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Kiên Giang

Hậu Giang – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Hậu Giang

Trà Vinh – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Trà Vinh

Vĩnh Long – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Vĩnh Long