Cà Mau – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Cà Mau

Bạc Liêu – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Bạc Liêu

Rạch Giá – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Rạch Giá – Kiên Giang