Cần Thơ – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Cần Thơ

Sóc Trăng – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Sóc Trăng

Vị Thanh – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Vị Thanh – Hậu Giang

Hậu Giang – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Hậu Giang

Vĩnh Long – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Vĩnh Long

Long Xuyên – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Long Xuyên – An Giang

An Giang – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại An Giang

Sa Đéc – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Sa Đéc – Đồng Tháp

Đồng Tháp – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Đồng Tháp

Vũng Tàu – Tuyển sinh Đại học Luật Kinh tế tại Vũng Tàu