Tân Uyên – Trung cấp Sư phạm tiểu học tại Tân Uyên – Bình Dương

Thuận An – Trung cấp Sư phạm tiểu học tại Thuận An – Bình Dương

Bàu Bàng – Trung cấp Sư phạm tiểu học tại Bàu Bàng – Bình Dương

Dầu Tiếng – Trung cấp Sư phạm tiểu học tại Dầu Tiếng – Bình Dương