Bình Định – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Bình Định – Hệ Chính quy

Cà Mau – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Cà Mau – Hệ Chính quy

Bạc Liêu – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Bạc Liêu – Hệ Chính quy

Sóc Trăng – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Sóc Trăng – Hệ Chính quy

Hậu Giang – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Vị Thanh – Hệ Chính quy

Hậu Giang – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Hậu Giang – Hệ Chính quy

Cần Thơ – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Cần Thơ – Hệ Chính quy