Sóc Trăng – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Sóc Trăng

Trà Vinh – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Trà Vinh

Vĩnh Long – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Vĩnh Long

Bến Tre – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Bến Tre

Cần Thơ – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Cần Thơ

Rạch Giá – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Rạch Giá – Kiên Giang

Kiên Giang – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Kiên Giang

Mỹ Tho – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Mỹ Tho – Tiền Giang