Cần Thơ – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Cần Thơ

Bạc Liêu – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bạc Liêu

Sóc Trăng – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Sóc Trăng

Trà Vinh – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Trà Vinh

Bến Tre – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bến Tre