Đà Lạt – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Đà Lạt – Lâm Đồng

Lâm Đồng – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Lâm Đồng

Buôn Ma Thuột – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Đắk Lắk – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Đắk Lắk

Đắk Nông – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Đắk Nông

Phan Thiết – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Phan Thiết – Bình Thuận