Đồng Xoài – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Đồng Xoài – Bình Phước

Bình Phước – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Bình Phước

Pleiku – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Ngôn ngữ Anh tại Pleiku – Gia Lai