Tiền Giang – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Mỹ Tho – Hệ Chính quy

Tiền Giang – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Tiền Giang – Hệ Chính quy

Long An – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Tân An – Hệ Chính quy