Tiền Giang – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Mỹ Tho – Hệ Chính quy

Tiền Giang – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Tiền Giang – Hệ Chính quy

Long An – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Tân An – Hệ Chính quy

Long An – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Long An – Hệ Chính quy

Thành phố Hồ Chí Minh – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Thành phố Hồ Chí Minh – Hệ Chính quy

Bà Rịa – Vũng Tàu – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Bà Rịa – Vũng Tàu – Hệ Chính quy

Đồng Nai – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Biên Hòa – Hệ Chính quy

Đồng Nai – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Đồng Nai – Hệ Chính quy

Tây Ninh – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Tây Ninh – Hệ Chính quy